Nieuws

TREBLE boekt winst voor nummer-informatiedienst
17 Jul 2019
TREBLE boekt winst voor nummer-informatiedienst
TREBLE boekt winst voor nummer-informatiedienst

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam heeft de aanbieder van een nummer-informatiedienst in het gelijk gesteld en het besluit van ACM geschorst. Volgens ACM maakte die aanbieder zich door de wijze van adverteren schuldig aan misleiding en daarmee een oneerlijke handelspraktijk. Het zou niet duidelijk zijn dat het om een nummer-informatiedienst gaat, wat de handlesnaam van de aanbieder is en wat de kosten zijn. Om die reden gaf ACM aan de netwerkaanbieder VodafoneZiggo een aanwijzing om het telefoonnummer van de nummer-informatiedienst uit de lucht te halen en de uitbetalingen gerelateerd aan het bellen naar dat nummer op te schorten. Die aanwijzing is gebaseerd op artikel 7.3a en 7.3b van de Telecommunicatiewet en is een zeer zware en ingrijpende sanctie.

Het gevolg van de aanwijzing was dat het telefoonnummer van de nummer-informatiedienst niet meer bereikbaar was. TREBLE heeft daarom meteen voor de aanbieder van die dienst een voorlopige voorziening (ook wel bestuursrechtelijk kort geding) aangevraagd bij de rechtbank Rotterdam. Die stelde de aanbieder in het gelijk. Volgens de voorzieningenrechter waren er geen concrete aanknopingspunten voor het bestaan van een overtreding, in dit geval een oneerlijke handelspraktijk. Dat is voor het geven van een aanwijzing door de ACM wel vereist. De consument kon volgens de voorzieningenrechter betrekkelijk eenvoudig zien dat het om een nummer-informatiedienst gaat, wat de handelsnaam van de aanbieder is en wat de kosten zijn. De voorzieningenrechter was er dan ook niet van overtuigd dat de gemiddelde consument door de wijze van adverteren en aanbieden van de nummer-informatiedienst kon worden misleid.

In zijn uitspraak schorst de voorzieningenrechter de aanwijzing aan VodafoneZiggo. ACM moet VodafoneZiggo gelasten om het informatienummer weer bereikbaar te maken en de ontvangen gelden voor het gebruik van het nummer aan de aanbieder van de nummer-informatiedienst  uit te betalen.

Vanwege de spoedeisendheid deed de voorzieningenrechter mondeling uitspraak. Die uitspraak is vastgelegd in een proces-verbaal en gepubliceerd.

Alt Text!