Disclaimer

Deze website biedt u algemene informatie over de diensten van Treble B.V. (TREBLE) (handelsregister nummer 73946060). Deze informatie is geen juridisch advies, en er kunnen ook overigens geen rechten aan deze informatie worden ontleend. Door kennisneming van de inhoud van deze website ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen TREBLE en de bezoeker van de website.

Alhoewel TREBLE grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het opstellen en onderhouden van die informatie, kan TREBLE niet garanderen dat deze informatie altijd juist, actueel en volledig is.

TREBLE aanvaardt gezien het vorenstaande geen aansprakelijkheid voor schade ontstaat als gevolg van het gebruik van op deze website geplaatste informatie, ook niet indien die informatie onjuiste, niet actueel of incompleet is.

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Dergelijke websites worden niet door TREBLE beheerd, en TREBLE is niet aansprakelijk voor inhoud van die sites.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij TREBLE en/of bij degene van wie TREBLE een licentie heeft verkregen. De naam TREBLE is geregistreerd als merk.

Disclaimer v1, maart 2019