COMPETITION

Wij hebben een zwak voor degene die de markt open wil breken. Die de gevestigde marktpartij uitdaagt. De new kid, de underdog, de doorzetter. Maar ook voor degene die door de ACM op de vingers wordt getikt. Omdat grenzen soms pas duidelijk worden als ze worden opgezocht. En dan een passend antwoord op maatregelen van de ACM nodig is.

TREBLE adviseert en procedeert over het mededingingsrecht, distributie, economische regulering en consumentenrecht. Bij en tegen de ACM. En waar nodig tegen andere marktpartijen. Omdat de ACM een boete of last onder dwangsom heeft opgelegd. Of juist omdat er niet wordt ingegrepen terwijl dat wel zou moeten. Of omdat een marktpartij oneerlijk concurreert. TREBLE kent de regels, weet de weg.

Mededinging

De concurrentieregels zorgen voor marktwerking. Overtreding van de regels wordt hard afgestraft. Wat voor de een een kans is, is voor de ander een risico.

TREBLE begeleidt kartelonderzoeken, procedeert tegen boetebesluiten en publicaties van de ACM, adviseert en procedeert over misbruik machtspositie en kartels, vecht marktanalysebesluiten aan en meldt fusies en overnames bij de ACM.

Korte lijnen, snelle acties maar ook gedegen onderzoek. Kijken naar wat wel kan. Niet alleen bij acties van de ACM maar ook bij het opstellen van overeenkomsten.

Meldingen

Sommige transacties moeten vooraf gemeld worden. Bij de ACM om te voorkomen dat door een fusie of overname de concurrentie beperkt wordt. Of een melding investeringstoets bij het BTI (Bureau Toetsing Investeringen van EZK) om vitale infrastructuur, sensitieve technologie en bedrijfscampussen in Nederland te beschermen. Door de Wet vifo liggen (nog) meer investeringen onder een vergrootglas.

TREBLE kent de weg en helpt bedrijven en hun adviseurs bij het melden van fusies en overnames.

Marktregulering

TREBLE heeft ruim 20 jaar ervaring met regulering van de telecommunicatiemarkt. Geschillen bij de ACM, adviseren en procederen over interconnectie, toegang tot het netwerk van de gevestigde partijen, over WFA, FttH/FttO, ODF-Access, AMM, aanleggen en verleggen van kabels, gedoogplicht, porteerkosten, vrije modemkeuze en ga zo maar door.

TREBLE verenigt krachten. Zo heeft TREBLE samen met fabrikanten van modems voor vrije modemkeuze in Nederland gezorgd. En met een groep van telecomaanbieders strijdt TREBLE al vele jaren voor eerlijke concurrentie. Met succes. Samen sterk. Niet alleen richting toezichthouder en de rechter, maar ook richting de politiek. Ook in andere sectoren weten de challengers’ TREBLE te vinden. Met dezelfde insteek: een eerlijke markt. Als het kan door te praten of te lobbyen. En als dat niet werkt: see you in court…

Consumentenbescherming

Recht is niet altijd zwart-wit. Een leuke actie kan een niet toegestaan lokkertje zijn. Een slimme prijsstelling niet duidelijk genoeg voor de consument. Verleiden wordt dan misleiden. De ACM treedt hard op tegen oneerlijke handelspraktijken. Om consumenten te beschermen. Daarbij kan de ACM ver gaan: publieke waarschuwingen, boetes, informele interventies. Soms terecht, soms niet. TREBLE helpt u bij het maken van keuzes. Mag wat u doet? En gaat de ACM niet te ver? Moet u buigen of niet?

Distributie

Is een verbod voor een distributeur om via online marktplaatsen te verkopen geldig? Wat zijn de criteria voor een selectief distributiestelsel? Mag het distributiecontract worden opgezegd? TREBLE geeft antwoord op deze vragen. Advies bij het inrichten van distributienetwerken, opstellen van distributiecontracten en procederen over beëindiging.

Een unieke combinatie

Door de unieke combinatie van M&A en Competition kennen wij als geen ander de mededingingsrechtelijke uitdagingen van transacties. Uitdagingen die partijen niet altijd zien, maar waar wij alert op zijn.

Lees meer
Alt Text!