Registratie rechtsgebieden

De advocaten van TREBLE hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Freek Haerkens:

  • Ondernemingsrecht (Fusies en overnames, Vennootschappen, Agentuur en distributie, Bestuurdersaansprakelijkheid en Verenigingen en stichtingen)

Natascha Linssen:

  • Economisch Ordeningsrecht (Mededingingsrecht en Telecommunicatierecht)
  • Bestuursrecht (Bestuursprocesrecht, Europees recht en Handhavingsrecht)

Jeroen Louwers:

  • Ondernemingsrecht (Fusies en overnames)
  • Verbintenissenrecht (Agentuur en distributie)

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.