Nieuws

Freek Haerkens gecertificeerd als privacy specialist
26 Aug 2019
Freek Haerkens gecertificeerd als privacy specialist
Freek Haerkens gecertificeerd als privacy specialist

Als onderdeel van de compliance praktijk adviseert TREBLE over alle privacyaspecten van uw onderneming. En waar nodig staat TREBLE u met ruime ervaring met het begeleiden van onderzoeken en sancties van toezichthouders bij in uw contacten met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Freek is vandaag door de International Association of Privacy Professionals (IAPP) gecertificeerd als Certified Information Privacy Professional / Europe (CIPP/E). In zijn vorige rol als groepsdirecteur Operations & Compliance bij een van de grotere Europese automotive ondernemingen was hij verantwoordelijk voor de implementatie van de AVG/GDPR. Daarmee is Freek niet alleen bekend met de theorie, maar juist ook met de privacy keuzes die een onderneming in de praktijk moet maken. En dat is niet altijd eenvoudig omdat de AVG/GDPR meerdere open normen kent. Staat u voor privacy uitdagingen of heeft u behoefte aan een externe Data Protection Officer, dan helpen wij u graag.

Alt Text!