Nieuws

TREBLE boekt winst voor concurrenten KPN: porteertarieven met terugwerkende kracht omlaag
04 Feb 2020
TREBLE boekt winst voor concurrenten KPN: porteertarieven met terugwerkende kracht omlaag
TREBLE boekt winst voor concurrenten KPN: porteertarieven met terugwerkende kracht omlaag

In het recent gepubliceerde besluit van 19 december 2019 heeft de ACM één van de voornaamste bezwaren van Voiceworks en enkele andere telecomaanbieders gegrond verklaard. Daardoor moet KPN de tarieven voor het omzetten van telefoonnummers van klanten die overstappen van KPN naar een andere telecomaanbieder met terugwerkende kracht verlagen.

Als een eindgebruik overstapt van de ene naar de andere aanbieder, dan kan hij zijn telefoonnummer(s) blijven gebruiker. Dat telefoonnummer moet dan door de oude aanbieder (veelal KPN) naar de nieuwe aanbieder worden omgezet. Voor die omzetting mag de oude aanbieder op grond van de wet maximaal een kostengeoriënteerd tarief in rekening brengen. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat de oude aanbieder overstapdrempels kan opwerpen door het in rekening brengen van een te hoog tarief. 

In het primaire besluit van 29 januari 2019 stelde de ACM na bijna 2 jaar onderzoek vast dat KPN aan haar concurrenten veel te hoge tarieven in rekening bracht voor het omzetten van telefoonnummers. Zo rekende KPN voor het omzetten van nummerblokken – van zakelijke klanten – een tarief van €200,– terwijl het kostengeoriënteerde tarief veel lager bleek te zijn, namelijk €42,80. KPN had dus duidelijk de wettelijke verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde tarieven overtreden. De ACM droeg KPN dan ook op om nieuwe tarieven vast te stellen. In reactie daarop stelde KPN voor het porteren van enkelvoudige nummers een tarief van €1,15 en voor het porteren van nummerblokken een tarief van €42,80 vast. Die tarieven hanteerde KPN per 1 maart 2019.

Met de ingangsdatum van 1 maart 2019 voor de kostengeoriënteerde porteertarieven konden de telecomaanbieders zich niet verenigen. KPN handelde volgens het primaire besluit namelijk al vanaf januari 2017 in strijd met het beginsel van kostenoriëntatie. In het besluit van 19 december 2019 heeft de ACM dan ook terecht bepaald dat KPN de porteertarieven moet corrigeren vanaf januari 2017. De wettelijke verplichting tot het hanteren van kostengeoriënteerde porteertarieven geldt echter al sinds 2006. De ACM had dus ook voor de periode 2006-2017 moeten nagaan of de tarieven van KPN wel in overeenstemming waren met het beginsel van kostenoriëntatie. Dat heeft de ACM ten onrechte niet gedaan.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Natascha Linssen.

Alt Text!