EEN UNIEKE COMBINATIE

Door de unieke combinatie van M&A en Competition kennen wij als geen ander de mededingingsrechtelijke uitdagingen van transacties. Uitdagingen die partijen niet altijd zien, maar waar wij alert op zijn.

TREBLE kijkt in de due diligence of er geen kartelkat in de zak wordt gekocht.
Bewaakt dat alleen toegestane informatie-uitwisseling plaatsvindt. Voorkomt gun jumping waarbij al zeggenschap over de target wordt verkregen voordat er ACM-clearance is. Heeft ruime ervaring met het melden van transacties, zodat het ACM traject zo soepel mogelijk verloopt. Controleert of de transactie bij het Bureau Toetsing Investeringen van EZK, mededingingsautoriteiten buiten Nederland of bij de Europese Commissie gemeld moet worden. En natuurlijk zorgt TREBLE er voor dat de transactiedocumentatie mededingingsproof is en bijvoorbeeld het non-concurrentiebeding afdwingbaar is.

M&A | Competition
Alt Text!