Nieuws

TREBLE wint telecomzaak: geen directe interconnectieplicht voor transit
21 Sep 2023
TREBLE wint telecomzaak: geen directe interconnectieplicht voor transit

Op 19 september 2023 publiceerde de rechtbank Rotterdam de uitspraak  in het beroep van Onecentral tegen de ACM. De ACM had aan Onecentral een last onder dwangsom opgelegd om aan een transitaanbieder een aanbod voor directe IP-interconnectie te doen opdat het netwerk van die partij rechtstreeks gekoppeld kan worden aan het netwerk van Onecentral. Volgens de ACM is Onecentral hiertoe verplicht op grond van het marktanalysebesluit gespreksafgifte MTA/FTA uit 2017. Onecentral was het hier niet mee eens en maakte tegen het besluit van de ACM een voorlopige voorziening aanhangig. Die procedure is uiteindelijk als een rechtstreeks beroep behandeld. De rechtbank heeft Onecentral in het gelijk gesteld en de last onder dwangsom op twee gronden vernietigd.

Ten eerste geldt het marktanalysebesluit nog wel, maar de ACM kan dit besluit niet handhaven middels een last onder dwangsom omdat dat niet evenredig is. De rechtbank verwijst hierbij naar de evenredigheidstoets die bestuursorganen moeten uitvoeren. De ACM had al veel eerder de  markt voor gespreksafgifte opnieuw moeten analyseren, omdat de Europese Commissie al in 2020 oordeelde dat deze markt niet meer voor ex ante regulering in aanmerking komt. Als de ACM die markt toch wil reguleren, dan moet zij de zgn. driecriteriatoets uitvoeren (artikel 67 Europese Telecomcode). Dat heeft de ACM niet gedaan. De ACM is nu bezig met een nieuwe marktanalyse en zal deze dus eerst moeten afronden, aldus de rechtbank.  

Ten tweede ziet het marktanalysebesluit niet op transitaanbieders, althans de rechtbank heeft ernstige twijfels of het marktanalysebesluit betrekking heeft op de situatie waarin directe interconnectie is geweigerd aan een aanbieder van transitdiensten. De last onder dwangsom is dan ook in strijd met het lex certa beginsel. 

De rechtbank vernietigt de last onder dwangsom en ook het besluit van de ACM tot publicatie van die last onder dwangsom. De ACM kan nog tegen deze uitspraak in hoger beroep.

 

Alt Text!