Nieuws

Pas op voor de predator!
24 Mar 2023
Pas op voor de predator!

Pas op voor de predator!

Overnames van kleine bedrijven door grote bedrijven zijn vaak vrijgesteld van een meldingsplicht bij de mededingingsautoriteit, omdat niet aan de omzetdrempels wordt voldaan. Die overnames worden dan niet op verstoring van de concurrentie onderzocht. Recent is duidelijk geworden dat dit soort overnames achteraf toch concurrentieverstorend en daarmee verboden kan zijn.

In het Towercast-arrest van 16 maart jl. heeft het Europese Hof van Justitie namelijk duidelijk gemaakt dat een overname die niet meldingsplichtig is achteraf als een misbruik van machtspositie kan worden onderzocht. Misbruik van een machtspositie is verboden. Daarmee kan een overname dus achteraf verboden zijn, ook als hoefde deze niet vooraf bij de mededingingsautoriteit gemeld te worden. De tijd van zorgeloos je bedrijf verkopen aan een grote, mogelijk dominante speler lijkt dus voorbij.

In navolging van dit arrest heeft de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een onderzoek geopend naar mogelijk misbruik van machtspositie door Proximus door de overname van edpnet. Achteraf gezien had edpnet dus beter aan een andere partij verkocht kunnen worden. Er waren volgens het persbericht van de BMA immers meerdere biedingen.

Het onderzoek van de BMA past in het toegenomen toezicht op grote bedrijven die kleine bedrijven overnemen. Kijk maar naar het toegenomen toezicht op zgn. killer acquisitions. Daarbij worden overnames van kleine, innovatieve start-ups door grote, gevestigde spelers – zoals de overname van GRAIL door Illumina  - door de Europese Commissie onder de loep genomen.

Een overname kan dus achteraf toch verboden zijn, ook al was er geen meldingsplicht. Partijen en hun adviseurs moeten hiermee dus rekening houden. De grote 'predator' die doorlopend kraaltjes rijgt biedt wellicht toch minder 'deal certainty' dan je op het eerste gezicht zou verwachten. En aan het moeten terugdraaien van een transactie, omdat die alsnog wordt verboden moet je al helemaal niet deken. 

Alt Text!