News

ACM-meldingen TREBLE voor Van Mossel goedgekeurd
08 Nov 2020
ACM-meldingen TREBLE voor Van Mossel goedgekeurd
ACM-meldingen TREBLE voor Van Mossel goedgekeurd

TREBLE heeft Van Mossel begeleid bij de overname van ROGAM Bedrijfswagens en Hogenbirk Bedrijfswagens en voor beide overnames een concentratiemelding bij de ACM ingediend. De ACM heeft ruim binnen de wachttijd van 4 weken zowel de overname van ROGAM
als de overname van Hogenbirk goedgekeurd.

De goedkeuring van een (meldingsplichtige) overname door de ACM is van groot belang. Zolang er geen goedkeuring is, mag aan de transactie geen uitvoering worden gegeven. De koper mag dus ook nog geen zeggenschap uitoefenen. Doet de koper dat wel, dan riskeert de koper een hoge boete voor gun jumping.

De ACM moet binnen 4 weken na ontvangst van een concentratiemelding een beslissing nemen. Maar heeft de ACM nadere vragen, dan wordt deze termijn stilgezet en gaat pas weer lopen als de informatie door de ACM ontvangen is. Als een koper niet kan wachten op goedkeuring van de ACM, bijvoorbeeld doordat de verkoper failliet dreigt te gaan, dan kan bij de ACM om ontheffing van de wachttijd van 4 weken worden gevraagd. Indien ontheffing wordt verleend, dan mag de transactie worden uitgevoerd ook al is er nog geen goedkeuring van de ACM. Een ontheffing vragen is niet nodig als de melding zo is opgesteld dat de ACM heel snel kan beslissen.

Het is dus van belang om een duidelijke, volledige en goed onderbouwde concentratiemelding bij de ACM in te dienen. Is dat het geval én is duidelijk dat de overname de concurrentie op de Nederlandse markt niet significant zal belemmeren, dan kan de ACM snel goedkeuring verlenen. En dat is goed voor de koper en verkoper. Immers, als goedkeuring door de ACM vereist is, dan is dat een opschortende voorwaarde in de koopovereenkomst.

Voor vragen of advies, neem contact op met Natascha Linssen of Freek Haerkens.

Alt Text!