Contracts

Uw onderneming maakt commerciële afspraken met klanten, leveranciers en andere marktpartijen. Een deel van die afspraken is voor u waarschijnlijk dagelijkse kost. Maar andere verdienen maatwerk en zijn misschien zelfs zo cruciaal dat u er wel eens wakker van ligt. Bij die commerciële contracten komt TREBLE graag in beeld. Wij kijken kritisch mee met de afspraken die u maakt en zorgen er vervolgens voor dat uw afspraken goed worden vastgelegd. En krijgt u dan onverhoopt toch een discussie waar u zelf niet uitkomt, dan werken wij samen naar een oplossing. Waar nodig bij de rechter.

Distributie

agentuur, (selectieve en exclusieve) distributie, franchise, dealer, logistic partner

Supply chain

inkoop, toelevering, in- of outsourcing, productie, toll of contract manufacturing, co-packing

Samenwerking

joint ventures, R&D, service level agreement, ontwikkelingsovereenkomsten